Blog Post - Άρθρο

 

ΕΣΠΑ. Βασικές κατηγορίες.

No Comments

Τελευταία γίνεται εκτενής αναφορά σε όλα τα ΜΜΕ σχετικά με το ΕΣΠΑ. Οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες & ο ευρύτερος κρατικός τομέας περιμένουν με ανυπομονησία την έλευση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως αντίβαρο στην οικονομική κρίση. Οι περισσότεροι όμως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το ΕΣΠΑ.

Ας επιχειρήσουμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή. ΕΣΠΑ είναι το αρκτικόλεξο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, το οποίο είναι το γενικότερο πλαίσιο αναπτυξιακών δομών και δράσεων μέσω της αξιοποίησης κονδυλίων τα οποία συνήθως προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από κοινοτικούς πόρους.

Το ΕΣΠΑ χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες:

1.  Στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, που αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς της οικονομικής & κοινωνικής ζωής και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής:

     α. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

     β. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης

     γ. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

     δ. ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

     ε. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

     στ. ΕΠ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

     ζ. ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

2.  Αντίστοιχα  Το ΕΣΠΑ, εκτός από τα τομεακά προγράμματα, περιλαμβάνει 13 πολυτομεακά και πολυταμειακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Κάθε μία από τις ελληνικές περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι:

    α. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

    β. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

    γ. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

    δ. ΠΕΠ Ηπείρου

    ε. ΠΕΠ Θεσσαλίας

    στ. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

    ζ. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

    η. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

    θ. ΠΕΠ Αττικής

    ι. ΠΕΠ Πελοποννήσου

    ια. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

    ιβ. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

    ιγ. ΠΕΠ Κρήτης

Η διαδρομή που διανύεται μέχρι να καταλήξουν οι ωφέλειες ενός προγράμματος στον τελικό δικαιούχο είναι αρκετά μεγάλη και σύνθετα δομημένη. Ξεκινά από τις κοινοτικές & εθνικές κρατικές αρχές, έπειτα διαχειρίζεται από την κεντρική  αρχή του ΕΣΠΑ και τέλος κατευθύνεται μέσω ενός δικτύου κεντρικών και επιμέρους ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, υπηρεσιών & μελετητών προς τους τελικούς δικαιούχους π.χ. επιχειρήσεις, ιδιώτες, δήμους, νοσοκομεία κ.α. μέσω των επιμέρους υποπρογραμμάτων.

Αυτά τα ολίγα ως μία πρώτη γνωριμία με το ΕΣΠΑ.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα προδημοσιεύτηκε μια σειρά προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα οποία στο παρόν blog έχει γίνει ήδη αναφορά. Τις επόμενες ημέρες / εβδομάδες τα προγράμματα αυτά αναμένεται να προκηρυχθούν επίσημα. Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να εκτιμήσουμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και να αξιολογήσουμε από κοινού τις επενδυτικές ευκαιρίες που αυτά εμπεριέχουν.

Επανέρχομαι στο θέμα τις επόμενες ημέρες.Καλή Χρονιά σε Όλους!

Μάθε τα πάντα για το ΕΣΠΑ: Ξεκίνα η εκσυγχρόνισε την επιχείρηση σου, λαμβάνοντας επιδότηση.

Digital Marketing Mentoring & Services

Γράψε το δικό σου άρθρο

Προώθησε το άρθρο σου στο [email protected] To Business Mentor απαντά σε όλα τα αιτήματα, γι΄αυτό, δώσε 10 εργάσιμες διορία στους συντάκτες μας να αξιολογήσουν το κείμενο σου, πριν λάβεις επιβεβαίωση στο inbox σου.

Μάθε από τις εμπειρίες άλλων! Διάβασε αληθινές επιχειρηματικές ιστορίες της διπλανής πόρτας...

Μάθε πως μπορεί να σε βοηθήσει το Mentoring

Βρες υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ που εγγυημένα θα απογειώσουν τα έσοδα σου

Περισσότερα άρθρα

Βρες όλα τα άρθρα

Συλλογική Ευφυία

Γίνε μέλος της πιο δυναμικής Ελληνικής Επιχειρηματικής Κοινότητας. Συμπλήρωσε τη φόρμα & λάβε ειδικά προνόμια & πολύτιμες ενημερώσεις για σένα & την επιχείρηση σου