Συνδιάσκεψη: Stimulating Business in a Europe of Crisis. Evolving Trends & the case of Greece.

Συνδιάσκεψη: Stimulating Business in a Europe of Crisis. Evolving Trends & the case of Greece.

Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Τρίτη 2 Ιουνίου 09:00-18:00.

Ένας Business Mentor, θα βρίσκετε στο πάνελ των ομιλητών.

Διοργάνωση: -Aristotle University of Thessaloniki, Law School, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law and Culture, University of Oslo, University of Bristol.

Μπορείς να βρεις το αναλυτικό πρόγραμμα, πατώντας εδώ.

Μενού