Αναπτυξιακά προγράμματα

Προδημοσίευση 2 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ σχετικά με την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Οι τελικές προκηρύξεις & οι υποβολές των προτάσεων, αναμένονται να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περιληπτικά οι 2 νέες δράσεις αναφέρονται στα εξής:

1.  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας & της απασχόλησης, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015 & οι οποίοι εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το 6μηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος

 • Να διαθέτουν ΑΦΜ και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο εταιρίας με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΟΕ, ΕΕ μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, ΕΠΕ, ΙΚΕ καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Στο εν λόγω πρόγραμμα υφίστανται και εξαιρέσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα επιλέξιμες είναι: Μεταποιητική / Παραγωγική Δραστηριότητα

 • Χονδρικό / Λιανικό Εμπόριο

 • Παροχή Υπηρεσιών

 • Τουριστική Δραστηριότητα

ΠΟΣΟ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000€, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου

 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.)

 • Ενοίκια του χώρου

 • Νομική, λογιστική, τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη

 • Δαπάνες leasing

 • Γραφική ύλη

 • Αποσβέσεις παγίων (π.χ. εξοπλισμός, μηχανήματα, έπιπλα, γραφεία, Η/Υ, software κ.α.)

 • Δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενο

2.  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (επιχειρήσεις)

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 31.08.2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος και

 • Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Δεκέμβριο του 2014

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης. Στο εν λόγω πρόγραμμα υφίστανται και εξαιρέσεις.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 9€ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι 11 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 30.11.2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01.01.2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

Μάθε τα πάντα για τα ΕΣΠΑ: Ξεκίνα ή εκσυγχρόνισε την επιχείρηση σου, λαμβάνοντας επιδότηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.