FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

 

FAQ's Mentoring

Τι είναι το Mentoring;

Το mentoring είναι μια προσωπική σχέση μεταξύ ενός έμπειρου στελέχους, ο οποίος συμπεριφέρεται ως υπόδειγμα, δάσκαλος, καθοδηγητής και προστάτης, για τον λιγότερο έμπειρο (συνήθως νεότερο σε ηλικία) επαγγελματία ή εργαζόμενο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Mentoring;
 1. Καλλιεργεί το πνεύμα του συνεργατισμού και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 2. Αξιοποιεί εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, προκειμένου να τις μεταλαμπαδεύσει σε επιχειρηματίες που το έχουν ανάγκη.
 3. Συμβάλει στην διάδοση σύγχρονων καλών πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
 4. Συμβάλει στην διαμόρφωση ενός «δικτύου» σχέσεων μεταξύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
 5. Βοηθά στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επιχειρηματιών που το έχουν ανάγκη, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις.
 6. Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών αλλαγής. Οι σχέσεις του mentoring είναι χρήσιμες και απαραίτητες για κάθε μεταβατική φάση. Για παράδειγμα, κατά την φάση έναρξης της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, στην προώθηση νέων προϊόντων ή στην διείσδυση σε νέες αγορές, κλπ.
 7. Ο μέντορας παρέχει στον καθοδηγούμενό του (mentee) γνώσεις, συμβουλές, προκλήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην προσπάθεια του δεύτερου να εξελιχθεί στο επαγγελματικό του περιβάλλον. 
Γιατί "Μέντορες" και όχι "Σύμβουλοι";

Γιατί οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται στην παροχή παραδοσιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το mentoring ενσωματώνει πολλές λειτουργίες: διδασκαλία, συμβουλευτική, εποπτεία, φιλία, καθοδήγηση κ.α.Ο ρόλος ενός Μέντορα κρύβει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Μία από τις βασικότερες, να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις και εμπειρίες στον Mentee του- επιχειρηματία, έτσι ώστε αυτός να γίνει ανεξάρτητος και να μην έχει ανάγκη ακριβοπληρωμένους συμβούλους. 

Μπορεί να καταλάβει ένας Μέντορας τα προβλήματα μιας επιχείρησης από το πρώτο ραντεβού;

Όσο κι αν σου ακούγεται περίεργο, τις περισσότερες φορές ναι! Κι αυτό γιατί ένας Business Mentor χρησιμοποιεί μια αποτελεσματική μέθοδο, που δεν επιτρέπει στον Mentee  να τον παρασύρει σε άσκοπες συζητήσεις. Χάρη στην εμπειρία του, η συζήτηση γίνεται πολύ πιο παραγωγική. Η όλη διαδικασία στηρίζεται σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Πολλές από τις ερωτήσεις στις οποίες θα κληθείς να απαντήσεις, είναι ερωτήσεις που πιθανότητα δεν μπήκες στην διαδικασία να σκεφτείς ποτέ. Στο τέλος όμως αυτής της διαδικασίας, ο Μέντορας (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων) θα είναι σε θέση να διακρίνει κρυφά και φανερά προβλήματα που κρατούν την επιχείρηση σου πίσω, αλλά θα σου αναφέρει με επιφύλαξη μόνο κάποια από αυτά και θα σου ζητήσει χρόνο να συντάξει τις προτάσεις του. 

Πώς γίνεται η εκπαίδευση ενός Mentee;

Πριν το ξεκίνημα της πρώτης συνεδρίας:

Εφόσον καταλήξετε στην εκπαίδευση που χρειάζεσαι, ο Μέντορας σου θα σου ζητήσει να κάνεις ένα μικρό τεστ, προκειμένου να ανακαλύψετε μαζί το μαθησιακό σου στυλ. Αν είσαι π.χ. οπτικός τύπος, τότε μαθαίνεις ευκολότερα με εικόνες και γι΄ αυτό ο Μέντορας σου θα προσαρμόσει το εκπαιδευτικό του υλικό ανάλογα, ώστε να διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία. 

Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας:

Η διάρκεια μιας mentoring συνεδρίας είναι 55΄. Αν για πρακτικούς λόγους αποφασιστεί από κοινού η επέκταση του χρόνου κάθε συνεδρίας, αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 90΄. Σε αυτήν, συνήθως τόσο ο Μέντορας όσο και ο Mentee, έχουν ο καθένας τον δικό τους υπολογιστή.  Έτσι ο Mentee έχει την δυνατότητα να εξασκείται σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον υπό την επίβλεψη του Μέντορα του, ενώ ο δεύτερος  έχει πρόσβαση στην οθόνη του Mentee και μπορεί να παρεμβαίνει όπου αυτό χρειάζεται. 

Σε ποια γνωστικά πεδία μπορώ να εκπαιδευτώ;

Κάθε επιχειρηματίας μπορεί να εκπαιδευτεί σε 5 βασικά πεδία.

 1. ·        Στο Social Media Marketing
 2. ·        Στο Email  Marketing
 3. ·        Στο Project Management
 4. ·        Στη συγγραφή κειμένων και
 5.          Στην οργάνωση & υλοποίηση εκδηλώσεων
Πόσες ώρες χρειάζονται για να εκπαιδευτεί κάποιος σε ένα γνωστικό πεδίο;

Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον βαθμό εξοικείωσης του Mentee στους υπολογιστές. Όπως είναι λογικό, άλλες απαιτήσεις έχει η εκπαίδευση ενός Mentee που είναι εξοικειωμένος με τους υπολογιστές και άλλες απαιτήσεις η εκπαίδευση ενός Mentee που γνωρίζει μόνο τα βασικά. Αν σε διευκολύνει μια γενική εκτίμηση, με βάση την εμπειρία μας, η εκπαίδευση ενός Mentee μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως το πολύ 3 μήνες (με 1 συνεδρία/εβδομάδα)

Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο Μέντορας μου είναι καλός σε αυτό που κάνει;

Δεν θα έπρεπε να ανησυχείς γι΄αυτό, γιατί το φροντίσαμε πριν από σένα. Πριν του απονεμηθεί ο τίτλος, κάθε  Business Mentor, έχει περάσει από αυστηρά, ακαδημαϊκά δοκιμασμένα, ψυχομετρικά τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί το συνεργατικό του πνεύμα, οι ηγετικές του ικανότητες κ.ά βασικά στοιχεία της προσωπικότητας που χαρακτηρίζουν ένα πετυχημένο coach.

Παρόλα αυτά, αν θέλεις να ξέρεις κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα, σου ετοιμάσαμε την παρακάτω λίστα:

 1. Διαθέτει τα χαρακτηριστικά του «ηγέτη» που η διεθνής βιβλιογραφία κατονομάζει ως «Αυθεντικό Ηγέτη».
 2. Είναι ουμανιστής. Τον διακρίνει ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και η διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά.
 3. Τον χαρακτηρίζει ένα ισχυρό ανθρωποκεντρικό σύστημα προσωπικών αρχών και αξιών.
 4. Είναι συνεπής σε όσα πρεσβεύει και διακρίνεται από υψηλά επίπεδα ακεραιότητας.
 5. Απολαμβάνει την αναγνώριση και την επιτυχία, αλλά δεν θα θυσιάσει τίποτε από τις αρχές και τις αξίες του για να τις κερδίσει.
 6. Αναγνωρίζει το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης του και δεν διστάζει μπροστά στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.
 7. Θέτει στόχους και τολμά να παίρνει ρίσκα.
 8. Τον διακρίνει η ηρεμία και η σταθερότητα, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής  πίεσης.
 9. Χωρίς να το επιδιώκει, εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη
 10. Χρησιμοποιεί το χιούμορ, τις παραβολές και τα παραδείγματα σαν εργαλεία για να βοηθήσει τους άλλους να καταλάβουν καλύτερα, αυτό που θέλει να πει.
 11. Ξέρει να ακούει.
 12. Αναγνωρίζει την μοναδικότητα του mentee του και αποδέχεται πλήρως την διαφορετικότητα του.
 13. Παρακινεί τον mentee του να θέσει μόνος του τους στόχους του και του παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη, προκειμένου να τους πετύχει.
 14. Δημιουργεί μία ανοιχτή σχέση εμπιστοσύνης με τον mentee του, που ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση.
 15. Αναγνωρίζει το δικαίωμα του mentee του να κάνει λάθη και πιστεύει πως ακόμη κι αυτά μπορούν να του διδάξουν πολλά.
 16. Καθοδηγεί τον mentee του πρώτιστα με το προσωπικό του παράδειγμα.
 17. Ενθαρρύνει την επαγγελματική στάση και συμπεριφορά
 18. Δεν διστάζει να αποθαρρύνει τυχόν αντιεπαγγελματική στάση ή συμπεριφορά.
 19. Είναι πάντα πρόθυμος να μοιραστεί με τον mentee του, δεξιότητες, γνώσεις και εξειδίκευση. 
 20. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ταλέντων του mentee του.
Γιατί να εκπαιδευτώ στην διαχείριση των Social Media & να μην το κάνει επαγγελματίας για μένα;

Αν η επιχείρηση σου μπορεί να "σηκώσει" την αμοιβή ενός εξωτερικού συνεργάτη-επαγγελματία, που θα διαχειρίζεται τα Social Media για λογαριασμό σου, τότε το support team του Business Mentor θα αναλάβει με χαρά την επιχείρηση σου, αλλά θυμήσου. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει ασυδοσία, γι΄αυτό ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, θα επιμείνουμε στην εκπαίδευση σου. Αποκτώντας βασικές γνώσεις διαχείρισης των Social Media, θα είσαι σε θέση να αξιολογείς την δουλειά που κάνει κάθε επαγγελματίας  και να κρίνεις με αδιάσειστα στοιχεία την αποτελεσματικότητα του.  

Αν πάλι ανήκεις στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, τότε η εκπαίδευση σου ( ή ενός στελέχους της εταιρείας σου) είναι μονόδρομος. Το γιατί, μπορείς να το ανακαλύψεις μελετώντας τα επίσημα στατιστικά που αναρτώνται κατά καιρούς στην "Ανοιχτή Βιβλιοθήκη" του Business Mentor Greece και σε άλλες αξιόπιστες πηγές. Ενδεικτικά, σύμφωνα με κάποια από αυτά, μέσα στο 2015, το 50% των πωλήσεων παγκοσμίως πραγματοποιήθηκε μέσω του ίντερνετ, ενώ το 2020 το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει στο 75%! Ακόμη κι αν δεν σου αρέσει, οφείλεις πλέον να το παραδεχθείς. Τα Social Media μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας και παρουσιάζουν τεράστιες ευκαιρίες.   Μέσω της εκπαίδευσης σου ως Mentee,  θα είναι σε θέση διαχειρίζεσαι  τα πάντα μόνος σου και να δημιουργείς νέες ευκαιρίες πώλησης για την επιχείρηση του, εξοικονομώντας παράλληλα σε ετήσια βάση, το ποσό της αμοιβής ενός εξωτερικού συνεργάτη/διαχειριστή των Social Media account σου. 

 

FAQ's Εργαλεία Υποστήριξης

Σε τι μπορούν να μου χρησιμεύσουν τα επιχειρηματικά εργαλεία που παρέχει το Business Mentor;

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Τα έξοδα μιας επιχείρησης μπορούν να ξεφύγουν εύκολα. Πολλοί μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες,  στην προσπάθεια τους να εξοικονομήσουν μερικές δεκάδες ευρώ, αναλαμβάνουν δουλειές που δεν τους αναλογούν. Έτσι όμως χάνουν τον προσανατολισμό τους και πολύ συχνά παρατηρούμε να ξεφεύγουν από  τον κύριο στόχο τους, που είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης τους.  Η στρατηγική ανάθεσης τέτοιων εργασιών στο Business Mentor, δίνει λύση σε αυτό το δίλημμα.   Μην αφήνεις την εσωτερική σου ανάγκη για πλήρη έλεγχο των πάντων να καταβροχθίζει τον χρόνο σου. Για παράδειγμα, ναι σίγουρα θα μπορούσες να δημιουργήσεις και μόνο σου μια παρουσίαση power point για την επόμενη δημόσια ομιλία σου και έτσι πιθανότατα θα εξοικονομούσες τα 50€ που θα πλήρωνες στο εξειδικευμένο support team του BMG. Έτσι όμως θα έχεις χάσει 4- 5 και ίσως παραπάνω εργατοώρες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να δεις ένα νέο πελάτη, να κλείσεις μια νέα συμφωνία κλπ. ενώ παράλληλα ρισκάρεις, η ομιλία σου να μην έχει την απήχηση που προσδοκούσες από το κοινό σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις τον κανόνα του Guy Kawasaki περί power point παρουσιάσεων και άλλες βασικές παραμέτρους μιας επιτυχημένης παρουσίασης. Αυτό είναι η δική μας δουλειά και μπορείς να είσαι σίγουρος πως τα εργαλεία που σου προσφέρουμε, πληρούν τα διεθνή στάνταρ της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. 

 

 

Πως θα με βοηθήσει το βίντεο στην προώθηση των εταιρικών μου προϊόντων ή υπηρεσιών;

Η δύναμη της φωτογραφίας έναντι του κειμένου είναι γνωστή, και τώρα αποδεικνύεται ότι την μεγαλύτερη δύναμη την έχει ένα βίντεο!
Αρκεί να αναφερθεί μόνο ότι σύμφωνα με το OnLine Publishers Association, το 80% των χρηστών του διαδικτύου μπορούν να θυμηθούν ένα βίντεο που είδαν σε μια ιστοσελίδα τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ σύμφωνα με το Forbes, το 65% εκείνων που είδαν ένα βίντεο, θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εταιρείας. Στα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν το  YouTube & το Facebook με την τεράστια δύναμη που διαθέτουν και την ευκολία που προσφέρουν στην δημοσιοποίηση ενός βίντεο. Με την υποστήριξη του έμπειρου support team του Business Mentor, πλέον το κόστος παραγωγής ενός βίντεο μειώνεται σημαντικά και το μόνο που απομένει σε σένα, είναι να αξιοποιήσεις αυτήν την δύναμη προς όφελός σου. 

Τι είναι το infographic, και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει;

Το infographic είναι μια σχετικά καινούργια νοοτροπία απεικόνισης πληροφοριών. Διαφέρει από το ''ξερό" κείμενο παρουσίασης, λόγω του ότι με συνδυασμό εικόνων, γραφημάτων, επικεφαλίδων κλπ  οδηγεί σε μία ομαλή πορεία ανάγνωσης. Έτσι γίνεται πιο εύκολο στον αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός infographic μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την παράθεση στατιστικών στοιχείων, πληροφοριών, επιχειρημάτων, σύντομων προϊοντικών παρουσιάσεων κ.ά, διότι ο αναγνώστης δεν διαθέτει χρόνο να μελετήσει τα χιλιάδες κείμενα που τον βομβαρδίζουν καθημερινά, αλλά θέλει οπτικοποιημένη και εύκολα κατανοητή πληροφορία.

Έχω καθημερινά πολλούς επισκέπτες στο website μου. Γιατί χρειάζομαι τα αναλυτικά στοιχεία;

Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος πολλών επιχειρηματιών γενικά, όχι μόνο ψηφιακά. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πλέον ότι δεν μετράει η ποσότητα αλλά η ποιότητα!
Είναι καλό να έχεις πολλούς επισκέπτες στο website σου; Η απάντηση στην ερώτηση είναι απλή. Εξαρτάται! 

Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχεις ένα κατάστημα, το οποίο εμπορεύεται σπορ μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Σε ποιον δεν αρέσουν τα σπορ αυτοκίνητα; Πόσοι νεαροί κάτω των 18 δεν ονειρεύονται ένα σπορ αυτοκίνητο; Αποτέλεσμα αυτού είναι να ψάχνουν φωτογραφίες, βίντεο και τιμές από σπορ αυτοκίνητα. Μπορεί όμως ένας έφηβος 15 ετών να αγοράσει αυτοκίνητο; Ξέρουμε και οι δύο πως όχι. Οπότε τι νόημα έχει για σένα αν το website σου δέχεται καθημερινά 1000 επισκέπτες με το 80% αυτών να είναι κάτω των 15 ετών;

Για αυτόν τον λόγο ακριβώς χρειάζεσαι την στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων του website σου από δημογραφικά στοιχεία μέχρι πόσοι από τους χρήστες τελικώς προχώρησαν σε αγορά του προϊόντος σου. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να χαράξεις την καταλληλότερη πολιτική Μάρκετινγκ και στόχευσης πελατολογίου.

Γιατί να κάνω έρευνα ικανοποίησης πελατών; Όλοι οι πελάτες μου δείχνουν ικανοποιημένοι.

Στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρχει η υπόθεση για μετρήσιμα δεδομένα. Να ξέρεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μας, αρχικά τονίζουν ότι οι πελάτες τους είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Μετά την έρευνα αγοράς μένουν έκπληκτοι από τα κενά που έχουν επισημάνει οι πελάτες τους.


Το πελατολόγιο σου είναι η μεγαλύτερη σου δύναμη. Μπορεί να σου δείξει μεγάλες αδυναμίες που θεωρούσες ότι δεν είναι σημαντικές, μπορεί να σου υποδείξει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους και με την γρήγορη επέμβαση σου να γλιτώσεις κόστος, χρόνο και απώλειες στην πελατειακή σου βάση. Tο πιο σημαντικό όμως, είναι ότι με αυτήν την διαδικασία, τους κάνεις να νιώσουν ότι πραγματικά η επιχείρηση σκέφτεται τις ανάγκες τους και τους βλέπει ως κομμάτι της και όχι απλά ως κέρδος. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι πελάτες είναι η καρδιά κάθε επιχείρησης!


Αν ακόμα επιμένεις με κλασσικές απαντήσεις, όπως, «μα εγώ τους ρωτάω καθημερινά» να γνωρίζεις ότι σπάνια κάποιος θα προτιμήσει να σου πει ευθέως τα παράπονα του. Η έρευνα ικανοποίησης πελατών είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία, που πραγματοποιείτε με πλήρη μυστικότητα(δεν μας ενδιαφέρει ποιος το είπε, αλλά τι είπε) και καταλήγει σε τεκμηριωμένα στατιστικά στοιχεία και προτάσεις για την βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

 Σε τι θα μου χρειαστεί ένα Marketing Plan;

Σε πολλά. Θα προσπαθήσουμε να στα εξηγήσυμε με ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι ξεκινάς ένα ταξίδι με πλοίο στην Αυστραλία. Αμέσως μετά τον απόπλου, κάπου μεσοπέλαγα, ο καπετάνιος σας ενημερώνει μέσω μεγαφώνων πως ξέχασε την πυξίδα και τον χάρτη του. Έχει όμως κάνει τόσες φορές τη διαδρομή, που σας διαβεβαιώνει πως δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. Απάντησε ειλικρινά. Θα συνέχιζες αυτό το ταξίδι ή θα ζητούσες να κατέβεις στο πρώτο λιμάνι? Ε λοιπόν αυτό είναι το marketing plan. Είναι ο χάρτης και η πυξίδα που θα σε βοηθήσει να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απλά αφήνεις τα πράγματα στην τύχη. Με ακόμη πιο απλά λόγια, όπως είναι απαραίτητο να κουβαλά κανείς μαζί του ένα χάρτη και μία πυξίδα, πριν διασχίσει τον Ατλαντικό, έτσι είναι απαραίτητο να έχει στη διάθεση του ένα marketing plan. Ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα χωρίς Marketing plan κρύβει ακριβώς το ίδιο ρίσκο!

Με ένα Marketing Plan θα μελετήσεις διεξοδικά την αγορά στην οποία δραστηριοποιήσαι η επιχείρηση σου,   το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του, την αγοραστική του δύναμη κ.ά.  Θα μελετήσεις με λίγα λόγια όλα αυτά που θα διασφαλίσουν ότι η επένδυση σου δεν θα πάει χαμένη και η επιχείρηση σου θα πετύχει τους στόχους της. 

Γιατί να δώσω σε άλλον να μου γράψει τα κείμενα, όταν μπορώ κι εγώ;

Aν μπορείς, τότε συγχαρητήρια! Ανήκεις στην κατηγορία των λίγων που «το ΄χουν» το με το γράψιμο και το παρακάτω κείμενο, μάλλον δεν σε αφορά. Οι περισσότεροι όμως δεν «το ΄χουν» . Αν στην επιχείρηση σου παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη για γραπτά κείμενα, τότε καλά θα κάνεις να εκπαιδεύσεις ένα άτομο από το προσωπικό σου σε αυτά. Αν πάλι η ανάγκη είναι μικρή, μη πέφτεις στην παγίδα να ξοδέψεις χρόνο για να συντάξεις εσύ τα κείμενα αυτά.  Όσοι έχουν συντάξει μια αναλυτική προσφορά σε πελάτη,  ένα email, ένα κείμενο για το site σου, ένα post κλπ. ξέρουν ήδη πόσο χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία είναι η σύνταξη κειμένων. Μιλάμε για απίστευτη σπατάλη χρόνου για τους μη επαγγελματίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απευθύνσου στο support team του Business Mentor που εξειδικεύεται στην δημιουργία και επεξεργασία κειμένων*.  Σε πολλαπλάσια λιγότερο χρόνο και σαφώς με μικρότερο κόστος (σε σχέση με τις εργατοώρες που θα ξόδευες), μπορεί να σου παραδώσει ένα απόλυτα στοχευμένο κείμενο, με όλα όσα χρειάζονται για να τραβήξεις την προσοχή των πελατών σου.  Το ωραίο μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως τέτοια επαγγελματικά κείμενα, πετυχαίνουν τον στόχο τους και λειτουργούν σαν μήτρα, που μπορείς να πατήσεις επάνω της για να δημιουργήσεις μόνος σου ένα αντίστοιχο κείμενο, την επόμενη φορά που θα το χρειαστείς. 

*Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση ανάθεσης εργασίας στο support team, είναι να δώσεις ένα σωστό breefing/οδηγίες.

Τι λέει ο κανόνας 10/20/30 του Guy Kawasaki για τις παρουσιάσεις;

O Guy Kawasaki είναι ένας διάσημος Αμερικανός ειδικός σε θέματα marketing, συγγραφέας και venture capitalist της Σίλικον Βάλει. Μέσα από την τεράστια εργασιακή του εμπειρία (Apple, Wikimedia κά) ανέπτυξε τον κανόνα 10/20/30 που ουσιαστικά σήμερα αποτελεί σημαία για πολλούς ειδικούς των παρουσιάσεων. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα,  μια παρουσίαση για να είναι επιτυχημένη, οφείλει:

 1. να περιέχει 10 slides-διαφάνειες
 2. να μην διαρκεί πάνω από 20 λεπτά
 3. να μην διαθέτει μικρότερη γραμματοσειρά από τα 30 pt
Υπάρχει τρόπος να αξιολογήσω την Facebook επαγγελματική σελίδα μου;

Ναι, και τον ονομάσαμε "Facebook Check Up" γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Αφού λάβουμε το url της fan page σου, προχωράμε μέσω ειδικού λογισμικού, στην σε βάθος ανάλυση της σελίδας σου και στη συνέχεια καταθέτουμε βελτιωτικές προτάσεις. Χάρη στα αποτελέσματα της υπηρεσίας αυτής, σήμερα πολλοί από τους φίλους και Mentees μας που εφάρμοσαν τις υποδείξεις μας, έχουν αναβαθμίσει θεαματικά τις fb σελίδες τους και έχουν δει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Δεν μένει παρά να δοκιμάσεις αυτήν την υπηρεσία κι εσύ. 

Πού θα μου φανεί χρήσιμη η επαγγελματική υπογραφή στο email μου;

Η απάντηση είναι "παντού", γιατί η υπογραφή στο email σου είναι ουσιαστικά τα διαπιστευτήρια σου, σε κάθε μορφή επικοινωνίας σου. Με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό κλπ. Οι περισσότεροι δεν θα στο πουν,  αλλά ήδη  συμβαίνει. Ειδικά σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού όπως η ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γερμανία κλπ. Εκεί, η υπογραφή στο email σου, είναι ο τρόπος των επαγγελματιών να καταλάβουν πόσο εξελιγμένος επιχειρηματίας είσαι. Ναι, έχεις δίκιο, είναι παράλογο να σε κρίνουν από μία υπογραφή, αλλά είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Μια ελλιπής υπογραφή στο τέλος του email σου δηλώνει αντιεπαγγελματισμό και προχειρότητα και προδιαθέτει αρνητικά από την πρώτη στιγμή τον παραλήπτη του email σου.  

Δούλεψες πολύ σκληρά για να φτάσεις την επιχείρηση σου εκεί που είναι. Μην θυσιάζεις την εικόνα της για κάτι που είναι τόσο εύκολο να διορθωθεί. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ, είναι να στείλεις στο Support Team του Busines Mentor, τα στοιχεία που θέλεις να συμπεριλάβεις στην υπογραφή σου. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς και μπορείς να είσαι βέβαιος πως κανείς ξανά δεν θα τολμήσει να σε αμφισβητήσει. 

 

HTML υπογραφή email. Μπορώ να συμπεριλάβω και τα social media σε αυτή;

Ανεπιφύλακτα η απάντηση είναι ναι. Αρκεί να μας στείλεις με email,  τα links των social media account σου. 

FAQ's Digital Marketing

Τι είναι το Digital Marketing ή ψηφιακό μάρκετινγκ;

Το Digital Marketing είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει μια σειρά (στοχευμένων, μετρήσιμων και διαδραστικών) πρακτικών μάρκετινγκ, που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να κερδίσουν νέους πελάτες (αλλά και να τους διατηρήσουν). Πίσω από όλες αυτές τις πρακτικές του Digital Marketing κρύβεται ένας βασικός στόχος. Η αύξηση των πωλήσεων. 

Οι βασικότερες πρακτικές του Digital Marketing περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Search Engine Optimization
 2. Pay per Click
 3. Google Analytics
 4. Content Marketing
 5. Social Media Marketing
 6. Email Marketing
 7. E-commerce
 8. Website
Υπάρχουν πολλές εταιρείες Digital Marketing. Γιατί να επιλέξω εσάς;

Η αλήθεια είναι ότι η αγορά έχει κατακλυστεί από παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ παρουσιάζεται ως κάτι απλό, κάτι το οποίο ο οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει. Έχουμε περάσει πλέον και στην εποχή του ψηφιακού μάρκετινγκ, όπου οι περισσότεροι θεωρούν αρκετό, απλά να γνωρίζουν πληροφορική και έτσι μπορούν να κάνουν ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η αλήθεια φυσικά απέχει χιλιόμετρα από αυτές τις απόψεις. Το μάρκετινγκ και εδικά το ψηφιακό μάρκετινγκ, για να επιφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα είναι ένα μείγμα γνώσεων και εμπειρίας. Εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και αποφασίσαμε να γίνουμε μαρκετίστες. Οι άνθρωποι μας έχουν υπηρετήσει δεκαετίες στον χώρο του μάρκετινγκ και παρόλο που διαθέτουν τεράστια εμπειρία, δεν επαναπαύονται ποτέ. Διαρκώς ενημερώνονται πάνω στο αντικείμενο τους και ανανεώνουν τις γνώσεις τους, με την ίδια ταχύτητα που ανανεώνεται η τεχνολογία.

Αν αναζητάς κάποιον που απλά θα δημοσιεύει φωτογραφίες στα social media της επιχείρησης σου, τότε ναι, δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε. Αν όμως, σκοπός σου είναι η ανάπτυξη του εταιρικού σου προφίλ, η προσέλκυση μεγαλύτερου πελατολογίου και η αύξηση των κερδών σου μέσω μιας σοβαρής πολιτικής μάρκετινγκ, απλά κάλεσε μας και είμαστε σίγουροι ότι θα σε πείσουμε για τις δυνατότητες μας.

Τι είναι το Search Engine Optimization (SEO);

Είναι το σύνολο των ενεργειών που εφαρμόζονται για να εμφανίζεται το site σου όσο υψηλότερα γίνεται στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo κ.α. ) όταν κάποιος χρήστης αναζητεί προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με τις προσφερόμενες από την εταιρεία σου. Βάση επίσημων στατιστικών, οι χρήστες των μηχανών αναζήτησης σπάνια αναζητούν κάτι στην 2η ή 3η σελίδα, μιας μηχανής αναζήτησης, καθώς έχουν την τάση να επιλέγουν τα site που εντοπίζουν στις 3 πρώτες υψηλότερες θέσεις των αναζητήσεων τους. Όπως έχει παρατηρηθεί, τα site  που βρίσκονται σε αυτές τις προνομιακές θέσεις (εξαιτίας του καλού SEO που εφαρμόζουν) είναι αυτά που πραγματοποιούν και τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. 

Τι είναι Pay Per Click (PPC);

Είναι ένας σύγχρονος τρόπος διαφήμισης και ονομάστηκε έτσι από την μέθοδο που εφαρμόζεται. Σύμφωνα με αυτήν, πληρώνεις μόνο όταν κάποιος πατήσει κλικ πάνω στην διαφήμιση. Το PPC συνήθως αναφέρεται στα Google AdWords, λόγω του ότι κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Τι είναι Google Analytics;

Είναι η υπηρεσία της Google η οποία που παρέχεται δωρεάν και παρουσιάζει τα στοιχεία επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας. Μερικές δυνατότητες μέσω των Analytics είναι να εντοπίζεις από πού προήλθαν οι επισκέπτες του website σου (social media, links, Google AdWords κ.α.), πόσο χρόνο παρέμειναν σε αυτό, την ηλικία τους, την τοποθεσία τους και πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά.

Τι είναι Content Marketing;

Είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ που προσεγγίζει στοχοποιημένο κοινό, δημιουργώντας και διανέμοντας χρήσιμο, σχετικό και τεκμηριωμένο περιεχόμενο, με σκοπό να μετατρέψει τους χρήστες σε πελάτες, αλλά και τους ήδη πελάτες σε επαναλαμβανόμενους πελάτες.

Γιατί αναφέρεστε κυρίως στην Google όταν μιλάτε για SEO, PPC και Analytics;;

H Google κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις μηχανές αναζήτησης (περίπου το 90%), καθώς και δίκτυο πλήρους κάλυψης των διαφημιστικών καμπανιών με τα Google AdWords. Παράλληλα παρέχει τα καλύτερα αναλυτικά στοιχεία για τα websites από οποιονδήποτε άλλον πάροχο παραπλήσιων υπηρεσιών.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί το Business Mentor να διαφημίσει την εταιρεία μου, είναι μόνο μέσω Google AdWords; ;

Ta Google AdWords είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος διαφήμισης για προβολές στην μηχανή αναζήτησης της Google, στα συνεργαζόμενα websites και σε θυγατρικές της Google (YouTube) και στους συνεργάτες της.

Δεν χρησιμοποιούμε όμως μόνο αυτόν τον τρόπο διαφήμισης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για την εταιρεία σου οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια pay per click επιθυμείς, όπως Yahoo, Facebook Διαφήμιση, LinkedIn Διαφήμιση, κ.α.


Γιατί να επενδύσω στο ψηφιακό Μάρκετινγκ και όχι πχ. στο ραδιόφωνο ή τα περιοδικά;

Το βασικό στοιχείο επιβίωσης κάθε επιχείρησης είναι η ικανότητα της να προσαρμόζεται στην αλλαγή. Είτε το θέλουμε, είτε όχι η αλλαγή στο Μάρκετινγκ ήρθε. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστείς, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα και τα κέρδη.


Όπως προαναφέραμε το σύγχρονο Μάρκετινγκ διαθέτει 8 κύριους πυλώνες . Αν τους εκμεταλλευτείς και έχεις εταιρική παρουσία σε καθέναν από αυτούς, αποκτάς πρόσβαση σε δισεκατομμύρια χρηστές από την οθόνη του υπολογιστή σου, άμεση επαφή με το πελατολόγιο σου, διαφημιστικές καμπάνιες με πολύ χαμηλότερο κόστος, δυνατότητα στόχευσης κοινού κ.α. 

Το πιο σημαντικό όμως από όλα,  είναι ότι με το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν υπάρχουν υποθέσεις. Όλα είναι μετρήσιμα. Για οποιαδήποτε ενέργεια κάνεις, το Digital Marketing  παρέχει στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την επιχείρηση  σου, όπως τα χαρακτηριστικά των χρηστών, την προέλευση τους κ.α. Κάτι που δεν μπορούσαν να σου προσφέρουν μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά μέσα προβολής (ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, εντυποδιανομή κλπ). Έτσι, χάρη στο Digital Μarketing η διαφημιστική προβολή μιας επιχείρησης έχει γίνει πολύ πιο στοχευμένη και πολλαπλάσια πιο αποτελεσματική και οικονομική.